top

Behandling af personlige oplysninge

Behandling af personlige oplysninger R-team er forpligtet til at overholde persondatalovens bestemmelser og sikkerhedsbekendtgørelsen om behandling af personoplysninger. 

R-team forpligter sig til, ikke at benytte kundens personoplysninger til andet end hvad der er nødvendigt for at kundens løsning/produkter fungerer efter hensigten. R-team er forpligtet til, at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab. 

 R-team videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse. 

 Cookies 
Vi anvender ikke vedvarende cookies på vores webside, dem har vi spist. 

 ©Copyright
 Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra R-team. 

 Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekst materiale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra R-team.

Varemærker/trademarks Produkt- og virksomhedsnavne på dette websted kan være registrede varemærker og beskyttede firmanavne, disse anvendes kun til identifikation og forklaring.
Alle varemærker/navne tilhører de respektive ejere.

Testimonials